Произвеждаме фракция Супер файн – с размери от от 0 ÷ 2 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКСПАНДИРАНИЯ ВЕРМИКУЛИТ

Фракция - размери в мм

Насипно тегло-кг/м3

Гранулометричен състав

Супер файн: 0 ÷ 2

120 - 140

> 2мм - 0,77%

0,315 ÷ 2,0 – 91,74%

˂ 0,315 – 7,49%

 

Основни параметри
Температура на изпичане 1150 - 1250 C°
Температура на топене 1200 - 1320 C°
Термична проводимост 0,064 – 0,071  W/mK
Специфична топлина 0,84 - 1,08 kJ/kgK
Катионен обмен 93,4 meq/100g
Абсорбционен капацитет 500%
pH 6-8

 

В нашата инсталацията произвеждаме три фракции вермикулитов концентрат:

Микрон – с размери от 0,540 мм до 0,180 мм

Супер файн – с размери от 0,800 мм до 0,350 мм

Файн – с размери от 1,2 мм до 0,350 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ФРАКЦИИ ВЕРМИКУЛИТ

Фракция

Насипно тегло-кг/м3

Концентрация на вермикулит -%

Увеличение на обема при експандиране – m3/Т

% съдържание примеси

Микрон: 0,540 мм – 0,180 мм

1000 - 1100

≥ 77%

5 - 5,5

≤ 23

Супер файн: 0,800 мм – 0,350 мм

910 - 1000

≥ 80%

6 - 7

≤ 20

Файн: 1,2 мм – 0,350 мм

910 - 1000

≥ 78%

6 - 7

≤ 22

 

Съдържание на влага - % ≤ 5
рН 6 - 8
Твърдост по скалата на Мос 1 - 2
Специфично тегло 2,5
Катионен обмен – ме/100г 93,4
Съдържание кристален силициев двуокис – SiO2 Не
Съдържание азбест Не

 

Химичен анализ
Сертификат за липса на азбест
Продуктова характериатика
Информационен лист за безопасност
Продуктова характеристика експандиран вермикулит

 

ВЕРМИКУЛИТОВ КОНЦЕНТРАТ

В нашата инсталацията произвеждаме три фракции вермикулитов концентрат:

Микрон – с размери от 0,540 мм до 0,180 мм

Супер файн – с размери от 0,800 мм до 0,350 мм

Файн – с размери от 1,2 мм до 0,350 мм


ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ОТДЕЛНИТЕ ФРАКЦИИ ВЕРМИКУЛИТ

Фракция

Насипно тегло-кг/м3

Концентрация на вермикулит -%

Увеличение на обема при експандиране – m3/Т

% съдържание примеси

Микрон: 0,540 мм – 0,180 мм

1000 - 1100

≥ 77%

5 - 5,5

≤ 23

Супер файн: 0,800 мм – 0,350 мм

910 - 1000

≥ 80%

6 - 7

≤ 20

Файн: 1,2 мм – 0,350 мм

910 - 1000

≥ 78%

6 - 7

≤ 22

 

Съдържание на влага - % ≤ 5
рН 6 - 8
Твърдост по скалата на Мос 1 - 2
Специфично тегло 2,5
Катионен обмен – ме/100г 93,4
Съдържание кристален силициев двуокис – SiO2 Не
Съдържание азбест Не

ЕКСПАНДИРАН ВЕРМИКУЛИТ

Произвеждаме фракция Супер файн – с размери от от 0 ÷ 2 мм

ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ЕКСПАНДИРАНИЯ ВЕРМИКУЛИТ

Фракция - размери в мм

Насипно тегло-кг/м3

Гранулометричен състав

Супер файн: 0 ÷ 2

120 - 140

> 2мм - 0,77%

0,315 ÷ 2,0 – 91,74%

˂ 0,315 – 7,49%

 

Основни параметри
Температура на изпичане 1150 - 1250 C°
Температура на топене 1200 - 1320 C°
Термична проводимост 0,064 – 0,071  W/mK
Специфична топлина 0,84 - 1,08 kJ/kgK
Катионен обмен 93,4 meq/100g
Абсорбционен капацитет 500%
pH 6-8

 

НАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО

Хеликс ЕООД добива вермикулитова суровина в находище „Ливаде“, с.Белица, община Ихтиман. Добивът се извършва по открит способ, чрез изкопаване.

На място добитият материал се пресява с мобилна пресевна инсталация. Вермикулитовата суровина се извозва до инсталацията в с. Гара Елин Пелин за сепариране и обогатяване по сух метод. Инсталацията за сепариране на вермикулитова суровина е новопостроена, с пълна автоматизация на производството. Процесите включват изсушаване, пресяване, пневмо-гравитационна и магнитна сепарация. Във всички етапи на преработката се прилага стриктен контрол на качеството.

Контролната лаборатория на място следи отблизо характеристиките на произведения вермикулитов концентрат, като: правилно разделяне на фракциите, насипно тегло, степен на експандиране, влажност, и замърсявания, съгласно методика на Вермикулитовата асоциация (TVA). Анализът за липса на азбест се извършва в международно признатата и сертифицирана лаборатория IOM в Единбург, Шотландия.

ПАКЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Обикновено вермикулитовият концентрат се пакетира в опаковка Биг Бег от 1-1,2 т. Хеликс ЕООД може да предложи и други форми на пакетиране според изискванията на клиента.

Този продукт не е класифициран като опасен за транспортиране. Символи за опасност - не се изискват.

За нас

Хеликс ЕООД е създадено през 1995 г. Дружеството е специализирано в следните дейности:

  • геоложки проучвания на полезни изкопаеми
  • разработване на проекти за издаване на разрешителни за търсене и проучване
  • добив и преработка на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

 

За връзка с нас

Контакти

Адрес

Офис:
гр. София, п.к. 1303
ул.Странджа 4

Инсталация за сепариране:
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2100
ул. Стара планина 1

Телефони

Телефон: (02) 902 69 21
Мобилен: 0876/800 484
Факс: (02) 902 69 29