НАШЕТО ПРОИЗВОДСТВО

Хеликс ЕООД добива вермикулитова суровина в находище „Ливаде“, с.Белица, община Ихтиман. Добивът се извършва по открит способ, чрез изкопаване.

На място добитият материал се пресява с мобилна пресевна инсталация. Вермикулитовата суровина се извозва до инсталацията в с. Гара Елин Пелин за сепариране и обогатяване по сух метод. Инсталацията за сепариране на вермикулитова суровина е новопостроена, с пълна автоматизация на производството. Процесите включват изсушаване, пресяване, пневмо-гравитационна и магнитна сепарация. Във всички етапи на преработката се прилага стриктен контрол на качеството.

Контролната лаборатория на място следи отблизо характеристиките на произведения вермикулитов концентрат, като: правилно разделяне на фракциите, насипно тегло, степен на експандиране, влажност, и замърсявания, съгласно методика на Вермикулитовата асоциация (TVA). Анализът за липса на азбест се извършва в международно признатата и сертифицирана лаборатория IOM в Единбург, Шотландия.

ПАКЕТИРАНЕ И ТРАНСПОРТИРАНЕ

Обикновено вермикулитовият концентрат се пакетира в опаковка Биг Бег от 1-1,2 т. Хеликс ЕООД може да предложи и други форми на пакетиране според изискванията на клиента.

Този продукт не е класифициран като опасен за транспортиране. Символи за опасност - не се изискват.

За нас

Хеликс ЕООД е създадено през 1995 г. Дружеството е специализирано в следните дейности:

  • геоложки проучвания на полезни изкопаеми
  • разработване на проекти за издаване на разрешителни за търсене и проучване
  • добив и преработка на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

 

Контакти

Адрес

Офис:
гр. София, п.к. 1303
ул.Странджа 4

Инсталация за сепариране:
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2100
ул. Стара планина 1

Телефони

Телефон: (02) 902 69 21
Мобилен: 0876/800 484 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.