В животновъдството експандираният вермикулит активно се използва като инертен носител и среда за приеманите от животните витамини, хранителни и лекарствени вещества и добавки.

Основните предимства на експандирания вермикулит при употребата му са неговата безвредност, химическа инертност, влагоемкост, абсорбционни и йонообменни свойства. Днес в промишленото животновъдство и птицевъдство се отделя повишено внимание на неутрализирането на токсините. Микотоксини, соли на тежки метали, радионуклеиди, бифенили, пестициди и други вредни вещества, съдържащи се в хранителните добавки, оказват негативно влияние на здравето и продуктивността на животните. По отделно те не превишават пределно допустимите норми, но в организма вредното им въздействие се сумира. За неутрализирането на токсините се използват минерални абсорбенти, като вермикулита. За разлика от другите абсорбенти, вермикулитът не уврежда стомашно-чревния тракт на животните.

Вермикулитът е ефикасен материал за постилане в птицефермите - не се развъждат плесени и вредни организми.

За нас

Хеликс ЕООД е създадено през 1995 г. Дружеството е специализирано в следните дейности:

  • геоложки проучвания на полезни изкопаеми
  • разработване на проекти за издаване на разрешителни за търсене и проучване
  • добив и преработка на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

 

Контакти

Адрес

Офис:
гр. София, п.к. 1303
ул.Странджа 4

Инсталация за сепариране:
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2100
ул. Стара планина 1

Телефони

Телефон: (02) 902 69 21
Мобилен: 0876/800 484 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.