Експандираният вермикулит притежава високи абсорбционни свойства по отношение на много органични замърсители.

Експандираният вермикулит е се използва за филтриране и пречистване на водите за промишлени и битови консуматори, електроцентрали, както и за ликвидиране на разливи на нефтопродукти, органични и токсични течности от твърди повърхности и водни пространства.

Експандираният вермикулит се използва при рекултивация на земни участъци. Върху замърсените земни участъци се нанася смес от вермикулит и торф. Вермикулитът попива въглеводородите, създава среда за развитие на нефтоокисляващи бактерии. Експандираният вермикулит е и въздуходобавяща, влагозадържаща и pH коригираща добавка за почвата.

За нас

Хеликс ЕООД е създадено през 1995 г. Дружеството е специализирано в следните дейности:

  • геоложки проучвания на полезни изкопаеми
  • разработване на проекти за издаване на разрешителни за търсене и проучване
  • добив и преработка на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

 

Контакти

Адрес

Офис:
гр. София, п.к. 1303
ул.Странджа 4

Инсталация за сепариране:
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2100
ул. Стара планина 1

Телефони

Телефон: (02) 902 69 21
Мобилен: 0876/800 484 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.