Вермикулитът е един от възможните технически минерални абсорбенти за употреба при технологиите за пречистване и рафиниране на промишлените емисии. Особено внимание заслужават абсорбционно-активните му свойства.

Възможностите за използването на вермикулитови материали в химическите технологии и техника са много разнообразни. Изследванията и промишлените проби потвърждават способността им за пречистване на промишлени отпадъчни води в предприятията от черната и цветната металургия. Една от областите на масово използване на експандиран вермикулит е при пречистване и изсушаване на газове и органични течности, пречистване на разтвори на промишлени отпадни води, извличането от тях на ценните компоненти, в това число и нефтопродукти и много други.

В металургията се прилага като изолатор за намаляване на топлинни загуби при леенето и обработка на метали.

За нас

Хеликс ЕООД е създадено през 1995 г. Дружеството е специализирано в следните дейности:

  • геоложки проучвания на полезни изкопаеми
  • разработване на проекти за издаване на разрешителни за търсене и проучване
  • добив и преработка на неметални полезни изкопаеми - индустриални минерали

 

Контакти

Адрес

Офис:
гр. София, п.к. 1303
ул.Странджа 4

Инсталация за сепариране:
с. Гара Елин Пелин, п.к. 2100
ул. Стара планина 1

Телефони

Телефон: (02) 902 69 21
Мобилен: 0876/800 484 

Този сайт използва бисквитки, ако продължите да използвате сайта ни вие се съгласявате с нашата политика за бисквитките.